logo

Rond1.jpg

Gezinscoaches in Almelo

Soms lukt het ouders niet goed om hun kinderen op te voeden. Om ze een veilige omgeving te bieden. Om ze te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarvoor zijn hun eigen problemen te groot. De gemeente Almelo zet gezinscoaches in om die ouders te begeleiden. Zodat ze een weg vinden uit hun problemen. En weer in staat zijn hun taak als opvoeder op te pakken. Deze aanpak van “Eigen kracht door gezinscoaching” wordt vanaf 2013 de standaard manier van werken. Vanaf dat jaar is ook de nodige financiering geregeld. Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel betaalt de overbruggingsperiode. Zodat de gezinscoaches multi-probleem gezinnen in Almelo ook in 2012 kunnen blijven helpen.

 

Een gezinshuis voor Milan

Milan woont bij de familie Van der Stee. Een gezin dat al vaker kinderen uit de Jeugdhulpverlening opving. Maar omdat hij geen AWBZ-indicatie heeft, kan hij daar niet blijven. Milan heeft behoefte aan rust en regelmaat. Aan een veilige omgeving en een begeleider voor de nodige houvast. Jeugdbescherming Overijssel is bezig om zo’n woonplek voor hem te vinden. Dat vergt een zorgvuldige voorbereiding en de nodige tijd. Tot het zover is, verhuist Milan tijdelijk naar een gezinshuis. Stichting Steunfonds Jeugdzorg financiert die overbruggingsperiode.

 

Digitale hulp allochtone jongeren

Het is een schot in de roos: digitale hulpverlening voor jongeren van allerlei komaf. Grootschalig en laagdrempelig. Het mes snijdt aan twee kanten: jongeren krijgen snel antwoord op de vragen waar ze mee zitten. En er ontstaat goed inzicht in het soort vragen en problemen dat bij hen leeft. Omdat de projectfinanciering afliep, is Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel ingesprongen. Zo kan deze succesvolle vorm van hulpverlening blijven bestaan totdat een structurele financieringsbron is gevonden.