logo

Rond3.jpg

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel ontstond in 2002 uit een fusie van de Knuttelstichting, de Stichting Jeugd en Gezin Twente Beheer en de Stichting tot Steun Jeugdzorg Zwolle. De stichting staat los van gemeente of provincie en heeft ook geen band met organisaties in de Jeugdzorg.

 

Ons doel

Het verlenen van financiële en niet-financiële steun aan personen en aan organisaties voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg door professionals en/of op advies van professionals uit de jeugdsector, aan of ten behoeve van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar en/of hun ouders of verzorgers in de provincie Overijssel, bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen, stoornissen en andere omstandigheden waardoor zij niet mee kunnen doen met dingen die bij hun leven horen om normaal te kunnen opgroeien in de tegenwoordige samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Het steunfonds richt zich dus op kinderen en jongeren in de jeugdzorg tot de leeftijd van 18 jaar in de provincie Overijssel. Met ‘jeugdzorg’ bedoelen we jeugdbescherming, pleegzorg, jeugdreclassering en jeugdhulp.

 

Bestuur

Johan Krist (voorzitter)

Gerrit Brinkman (penningmeester)

Monique Visser (secretaris)

Download hier het beleidsplan 2021-2022

 

Download hier de jaarcijfers 2011

Download hier de jaarcijfers 2012

Download hier de jaarcijfers 2013

Download hier de jaarcijfers 2014

Download hier de jaarcijfers 2015

Download hier de jaarcijfers 2016

Download hier de jaarcijfers 2017

Download hier de jaarcijfers 2018

Download hier de jaarcijfers 2019

Download hier de jaarcijfers 2020

Download hier de jaarcijfers 2021